Cardinal Theme

نقش طراحی سنتی در اماکن مقدسه

 مجموعه هنرهای قدسی (تذهیب، گل وبوته­ سازی و نگارگری) که در زمره فاخرترین هنرهای جمالی و جلالی هستند، در طول تاریخ جلوه های بصری چشمگیری را عرضه کرده­ اند.

رشد و تعالی این شیوه از هنر، در پی ژرف­اندیشی و باورهای عمیق هنرمندان ایرانی- اسلامی پدید آمده است که نفس­ را به کناری نهاده و سمت و سوی قدسی گرفته­اند تا با صفای باطن خود نقش­مایه­هایی را در مساجد، تکایا، حسینه­ها  و دیگر اماکن مقدس پدید آورند. لذا فضای دانشگاهی همواره تلاش می­کند با زبان علمی و روزآمد خود، دانسته­ای از داشته­های فرهنگی و میراث معنوی این مرز و بوم را از کف ندهد و در عین حفظ جایگاه و رویکرد علمی خود زمینه را برای رشد وشکوفایی معارف بازمانده از گذشتگان و تعالیم قدسی ایشان نیز فراهم سازد.

سمینار «نقش طراحی سنتی در اماکن مقدسه» که هم­زمان با هفته پژوهش در آذرماه 1395 دردانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، تلاشی درجهت اهداف مذکور بود. این نشست علمی با سخنرای دکتر پرویز اسکندرپور خرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. گروه هنر اسلامی دانشگاه علم و فرهنگ با رویکرد  علمی و معنوی، همواره تلاش دارد با برگزاری رویدادهای علمی و  پژوهشی مشابه هر چند بیشتر بستری برای پیوند میان آموزه­های سنت و معنویت ایرانی اسلامی با رویکرد علمی روزآمد دانشگاهی فراهم سازد.