رشته ها و مقاطع تحصیلی

 

گروه هنر اسلامی دانشگاه علم و فرهنگ در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

مقطع کارشناسی :

  • رشته هنر اسلامی

در مقطع کارشناسی تمرکزهای تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1389 وزارت علوم ارائه می شود